| Start | Om Os | Artikler | Publikationer| Qur'anen |

 

Danske Bøger

 

De Succesrige i Qur'anen og Sunnah

Den Noble Qur’an omtaler de succesrige (Muflihoon). Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende vil være de succesrige? Vi vil nævne de Ayaat, som omtaler de succesrige og citere fra den kendte Mufassir (fortolker af Qur’anen) Ibn Kathirs Tafseer af dem. Der er også andre Ayaat, hvori Allah (swt) nævner påbud eller forbud, og kæder det sammen med at opnå succes. Dem vil vi også nævne.

 

Muhammad - Den Profetiske Mission

Det var et ganske normalt liv; kone, børn, levebrød, stamme og slægtninge, men den tid, hvor man kunne gøre, hvad almindelige mænd plejer at gøre, blev afbrudt da Englen Jibreel ('alayhis salam) bragte en mission til Allahs Sendebud (saaw).

   

Sunnah - Den Islamiske Livsstil

Når de fleste islamiske retslærde i dag diskuterer Ahadith, så taler de om at genoplive handlinger, som er Sunnah (opfordret), men overser ordene, som taler om ”Den islamiske metode for livet”. De tager fat om Sunnah i dens juridiske betydning eller dens tekniske betydning hos de beretningslærde og binder den ikke til sin oprindelige betydning, som sammenfletter disse to betydninger fundamentalt hvorom den islamiske livsstil drejer rundt.

   

Regnskabspligtighed i Khilafah Staten

Regnskabspligtighed (Muhasabah) er ikke det første ord, man kommer i tanke om, når man diskuterer den islamiske verden, fordi diktaturer, valgsvindel, tyranni og tortur, stort set betegner de fleste muslimske lande i dag. Graden af grusomhed, som er blevet påført folket, er på højde med, hvis ikke den overgår, noget af den værste undertrykkelse i historien. Desværre for dem, som lever der, virker regnskabspligtighed og lovens håndhævelse som en fjern drøm.

   

Islam: Livssyn & Systemer

Islam er givetvis blandt de mest debatterede emner på verdensplan og ikke mindst i det danske samfund. Islam-debatten præges dog ofte af negative illustrationer, især når det gælder Shariah eller det islamiske samfundssystem. Flere medier, politikere og såkaldt eksperter skildrer Islams systemer og idealer som værende middelalderlige, kvindeundertrykkende eller endda terror-fremmende.

   

Minoriteternes Fiqh

Livet for den islamiske Ummah (nation) er i dag besværligt og komplekst, uanset hvor de er bosiddende. Den islamiske verden er i dag gennemsyret af økonomiske, politiske, sociale og sikkerhedsmæssige problemer. Det var et sådant økonomisk og politisk virvar, den islamiske verden i det 20. århundrede druknede i, som drev så mange af den ældre generation til Vesten i deres søgen efter et bedre liv. Ved deres ankomst fandt de mange fordele, men der var også nye problemer, som de måtte forholde sig til.

   
   

Shari'ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Politik (arabisk - Siyasah) er at varetage folks anliggender og at interessere sig for deres forhold, og udgør dermed en uadskillelig del af Islam. Opfordringen til at varetage Ummahs anliggender forekommer i mange tekster, heriblandt denne beretning via Ibn ’Umar (radhi Allahu 'anhu) om Profeten (sall Allahu aleihi wa sallam), som sagde: “Enhver af jer er en varetager, og enhver af jer er ansvarlig for sine undersåtter. Og amiren er en varetager, og manden er en varetager for sin familie, og kvinden er en varetager for sin ægtemands hus og børn. Enhver af jer er således en varetager, og enhver af jer er ansvarlig for sine undersåtter.”

 

 

Da'wah til Islam

Bogen, "Da´wah til Islam" behandler et af det vigtigste emner, der bliver fremlagt på det islamiske scene. Selve emnet er bredt med mange forgreninger og særdeles følsomt. Det er et emne, hvis terræn er ujævn og groft. De Lærde og Mujtahidoon fra vores fortid - må Allah være tilfreds med dem - diskutterede det ikke udførligt, ligesom de havde gjordt med de andre emner, såsom ´Ibadaat, Mu´amalaat, Zawaaj og Irth osv. Hovedparten af det, som de diskutterede i emnet, "kaldet til Islam", handlede om, "at påbyde Ma´roof og forbyde Munkar" og de individuelle da´wah.

 

 

Kalifatets Statsinstitutioner

Bevæggrund for bogen, at de eksisterende styreformer i verden i dag ligger fjernt fra styreformen i Islam, både i form og indhold. Hvad indholdet angår, så er det tydeligt for muslimerne, at alle de nuværende styreformer ikke er udledt fra Allahs swt Bog og Sendebuddets saaw Sunna og de øvrige kilder, som disse to kilder har anvist. De nuværende styreformer er tværtimod i modstrid med Islams styreform, hvilket for muslimerne er en sanselig og håndgribelig kendsgerning, som de ikke er uenige om.

 

 

 

 

The Khilafah's Education Policy

Any Nation whose people believe in an idea would also want their future generations to adopt such ideas so as to preserve them. This culture of a Nation is what determines a people's civilisation, the nation's goals, and their way of life. Such people are moulded into one Nation based on this culture. And it is this culture that distinguishes one nation from another. This also holds true for the Muslim Ummah.

 

 

 

Towards a Tranquil Safe World under the Shade of the Economic System of Islam

This book examines the global economic crisis, explains its reality, critically examines its symptoms and exposes the flaws in the solutions proposed by the flagbearers of Capitalism. The book concludes by illustrating the correct solutions to the economic crisis from Islam - solutions that are from the Creator of the universe and the Creator of mankind, who knows what is best for His creation.

 

 

Understanding the World Media

Nothing symbolises the success of Capitalism more than its mass media. The media today has arguably penetrated every household in the world, in one form or another. Journalists across the Western world pride themselves in reporting objectively on global events and regard an independent media as one of the pillars of a democratic society, which accounts the state.

 

 

Geopolitical Myths

Geopolitics has traditionally been the study of the relationship and links between political power and geographic space. The doctrine of Geopolitics gained attention largely through the work of Sir Halford Mackinder in England and his formulation of the Heartland Theory in 1904, which in reference to the British Empire at the time explored the significance of sea power in world conflict. Whilst politics looks at the application of power, geopolitics looks at power in relation to geography and resources. The Western world has dominated the geopolitical scene for the past three centuries and has fought many wars over resources with each other.

 

 

The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism

Capitalism (economic Liberalism) has been credited for generating wealth that has been unprecedented in history. For many historians the struggle between Capitalism and Communism for global supremacy was settled through the ability of Capitalism to generate vast amounts of wealth and prosperity for its people. The battle between the two ideologies resulted in free markets, free trade, financial markets and the removal of state intervention in the economy becoming prerequisites for 21st century economies.

 

 

Islamic Reformation - Exposing the battle for hearts and minds

The Italian Prime Minister, Silvio Berlusconi boasted after the events of 9/11: “…we must be aware of the superiority of our civilisation, a system that has guaranteed well being, respect for human rights and - in contrast with Islamic countries - respect for religious and political rights, a system that has its values understanding of diversity and tolerance… The West will conquer peoples, like it conquered communism, even if it means a confrontation with another civilisation, the Islamic one, stuck where it was 1,400 years ago…”
And in a 2007 report the RAND institute declared: “The struggle underway throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas. Its outcome will determine the future direction of the Muslim world.” Building moderate Muslim Networks, RAND Institute.

 

 

Political Views On Palestine

The issue of Palestine and its future is the focus of attention from religions, nation-states and super powers. Jerusalem and the Holy Land occupies a principal role in the greatest religious traditions in the world. Statesmen, great armies and the Prophets have shaped its history, as have the traitors and conspirators. The battles and conflicts over Jerusalem and Palestine have been as fervent as mankinds devotion to religion itself.

 

 

The Caliphate is not a Totalitarian State

Despite the number of countries under its domain with their existing languages, traditions, religions, customs, laws and cultures, Islam was successful in moulding these disparate people in to one unified society within a very short period of time. Unlike the oppressive Byzantine Empire of the time, the Khilafah did not achieve this through tyranny and ruling with an iron fist. The peoples the Khilafah governed embraced Islam en masse and wholeheartedly supported and welcomed the rule of the Islamic State.

 

 

The Islamic Verdict on Cloning and Other Questions

There have been immense scientific developments by scientists. These have been in the fields of biology, foetal sciences, science of cells, medical biology, genetic engineering, and last but not least animal cloning, as a preface for human cloning. These developments have exceeded all expectations and have been acknowledged with amazement. And these immense scientific developments and their applications, which were achieved through advanced technology, point to the greatness of Allah, His Might, His Wisdom, and to the perfection of His creation. These things indicate that Allah is their Creator.

 

 

Tahdhib Seerah Ibn Hisham

Throughout history, the world has never witnessed an ideal character like that of Prophet Muhammad (pbuh). This fact is maintained in the Glorious Qur'an, when Allah, Most High, says, "You (muslims) have indeed in the Messenger of Allah an excellent example for him, who hopes (to meet) Allah and the Final Day, and who remembers Allah much." (Al-Ahzab: 21) Therefore it is the duty of every Muslim to study and reflect on the Sirah of the Prophet (pbuh), so as to gain success in this world and properity in the world to come. In this context, Az-Zuhri said, "In studying the battles of the Prophet (pbuh), lies the knowledge of this world as well as that of the Hereafter."

 

 

The Method to Appoint a Khaleefah

This book will refute the claim, that Islam provides no detailed guidance on a governing system by illustrating the process for appointing the head of an Islamic State - the Khaleefah. It will show that the Messenger of Allah (saw) far from neglecting this important aspect of the governing system in fact detailed a precise methodology for appointing a successor (Khaleefah) for the Muslim Ummah.

 

 

Biography of Sultan Abdul Hameed II

Sultan Abdul Hameed The Second was born on Wednesday, the 21st of September 1842. His full name is Abdul Hameed Khan The Second Bin Abdul Majeed Khan. He was the son of Sultan Abdul Majeed (from his second wife.) His mother died when he was seven. Abdul Hameed spoke Turkish, Arabic and Persian and he studied several books in literature and poetry. When his father Abdul Majeed died, his uncle, Abdul Aziz became the Khalifa. Abdul Aziz did not last long in power. He was forced out of power and then assasinated by the political enemies of the Ottomans. His successor was Sultan Murad, son of Sultan Abdul Aziz, but he was also removed from power after a short period, because he was not fit for office. On the 31st of August, 1876 (1293 H) Sultan Abdul Hameed was given the Khilafaship, the people pledged allegiance and loyalty to him.

 

 

Our Philosophy

Our Philosophy is a collection of our basic notions concerning the world and our way of considering it. For this reason, the book, with the exception of the Introduction, is divided into two investigations: one concerned with the theory of knowledge, and the other, with the philosophical notion of the world.

 

 

Faith and Progress

Mankind progresses through thought. The most important factor affecting our actions in life is the thoughts we believe in and carry. Without thought man drifts aimlessly from situation to situation, waiting for things to happen, rather than initiating action and progressing. Man needs to take a comprehensive view of what we are, and how we should fit into the scheme of life in its entirety.

 

 

The Correct History: Islam and Science

Western historians claim that the experimental method is the very basis of modern science. Furthermore, they state that whoever is its inventor deserves credit for something most profound: the creation of this modern world. As first described by S. H. Pasha the conservative historian Will Durant had clearly shown that the Muslims conducted the world’s first detailed scientific experiments. Therefore, by the modern world’s own definition, Islam deserves the credit for the creation of the modern, civilized existence.

 

 

The Centrality of the Caliphate in Islam

Brothers, the truth of the matter is that the Khilafah is a unique system, different from any other in terms of its political philosophy, form of government and its stated aims for the simple reason, that its source is divine and not man made, whether by the Western liberal thinkers of the Enlightenment or their intellectual subservients from the so called Muslim liberal thinkers. Contrary to the assertion of Abd Rasiq and his neo con sons and grandsons, the Prophet did bequeath to the Muslims a system of ruling; and hence the word Khaleefah means successor to the Prophet’s function of ruling.

 

 

 

Al-Jihad wal-Qital fis-Siyasah al-Shar'iyyah

Dette kolossale og velkendte værk i tre bind, som var hans PHD afhandling fra universitetet i Damaskus i Syrien, udgivet i Beirut i Libanon af forlaget Dar al-Bayariq - er et leksikon i emnet om Jihad. Derudover indeholder værket en detaljeret diskussion om de fremlagte metoder for at genetablere den islamiske stat, og vurderer dem udfra de islamiske beviser.

En engelsk oversættelse af en del af værket kan læses her

   

 

Al-Jaami'u li Ahkam al-Salah Bind 1 og Bind 2 & Ahkam al-Siyam

Forfatteren er en højt respekteret Sheikh og Mujtahid /retslærd i Jordan. Dette værk er over 500 sider langt og blev udgivet af Dar al-Wadah i byen Amman (hovedstaden) i Jordan.

   

Nur al-Yaqeen Fi Seerah Sayyid al-Mursaleen

Denne forkortede levnedsskildring af det beærede Sendebud (Sall Allahu 'aleihi wa Sallam) handler om hans fødsel og død, og hvad der indtraf derimellem af vigtige hændelser - bl.a. udsendelse, missionen, forfølgelse, himmelfarten (Isra´), søgen efter Nusrah, Hijrah, slag og kampe, aftaler og pagter, og andre sager, som har relation til hans noble levnedsskildring.

   

Den Syge Mands Vækkelse

Denne bog handler om den osmanniske Khilafah, og de udfordringer, Khalifah Abdul Hamid II stod overfor. Den forklarer og afslører også forræderierne, der blev begået af regenterne dengang og de vestlige stater, der var involveret. Mange billeder og dokumenter; dette er en uundværlig bog for den, der vil kende historien - den rigtige historie - om den osmanniske Khilafah.

 

Til Toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Dawah.dk 2007-2019 | info@al-dawah.dk | Ophavsret findes ikke i Islam | Henvis venligst til os