| Start | Om Os | Artikler | Publikationer| Qur'anen |

 

 

Al-dawah.dk er oprettet med det formål at muslimerne stifter målrettet bekendtskab til centrale islamiske tanker, opfattelser og love. For vi blev overbeviste om, at vores beærede Ummahs største problem er det intellektuelle forfald som ramte muslimerne i deres sinde, der forårsagede det manglende tillid til de islamiske tanker og love. Dette er grundet, de interne udfordringer muslimerne stod overfor i det islamiske samfund under khilafah staten, efterfulgt med det vestlige (missionærs) politiske, kulturelle og militær invasion af den islamiske verden.


Al-dawah.dk anvender udelukkende Islams metode i studering. Dette er baseret på Koranen og Sunnah som referenceramme til sine holdninger og meninger. Med hjemmesiden tilsigter vi at gøre det muligt for de seriøse og trofaste muslimer, at tilegne sig den islamiske kultur, som bygger bro til ummah og forstærker muslimernes tilknytning til det islamiske livsstil og ummah. I takt med at skabe islamiske personligheder der er åbne for at udvikle sig med opgaven. Nemlig, at være Da´wahBærere.


Al-dawah.dk er blevet oprettet, som et forsøg på at forkynde Islam, og som udelukkende læner sig opad Allahs Tale. Dette indebærer sendebuddets saaw Sunnah. Allah swt siger: ”Og kald til Din Herres vej med visdom og den gode formaning, og diskuter med Dem på bedste måde” (MOQ: Surah:16:Vers:125). Sendebuddet sagde: ( Må Allah velsigne en person, der hørte min tale, forstod og huskede den, og bar den; idet man kan bære fiqh til en, der er mere faqih end en selv). Berettet i (Sunnan Al-Tarmidhi:kitab al-´ilm).


Al-dawah.dk er en uafhængig hjemmeside. Den er IKKE tilknyttet en organisation, et parti eller en forening. Den ligger fokus på at skabe bevidsthed omkring et centralt islamiske koncept. Nemlig Ad-da´wah som en livssag. Dette skyldes på den ene side hukm om at efterligne (At-Ta´assi) profetens dawah, som profeten sammen med sine Sahabah ra bar Islam i deres bestræbelse på at legemliggøre Allahs Deen i staten og samfund. Dette ved specifikke da´wah aktiviteter og metode. Allah swt siger: ” I Allahs Sendebud har I et godt eksempel for den, som håber (på mødet med) Allah og den Sidste dag, og som ihukommer Allah meget”. (MOQ:Surah:33:Vers:21).


Og på den anden side at indtage vores plads ved siden af Sendebuddet saaw i Al-Firdaws i vores bestræbelse at opnå Allahs Ridwan (tilfredshed) som værende Allahs elskede (Ahbabullah) berettet af Imam Abu Dawoud ra. Sendebuddet saaw sagde: (Blandt Allahs tjenere er der folk, der hverken er profeter eller martyrer; profeterne og martyrerne vil beundre dem for deres status hos Allah, den Stærke, den Almægtige.  De sagde: Åh Allahs Sendebud, vil du ikke fortælle os, hvem de er? Han sagde: Et folk, som elskede hinanden for Allahs barmhjertighed uden at have noget slægtskab imellem sig eller ejendom de indbyrdes handlede med).


Vi henvender os også til de nysgerrige ildesjæle der søger mening med livet. For vi er overbevist om, at ingen har patent på sandheden. Men er alene budskabets appel til/og overbevisning af fortanden samt sin levemådes overensstemmelse med menneskets natur, er argumentet for dets sandhed. M.a.o. den skal være et rationelt, politisk og åndelig livsfilosofi.